Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Οικονομικής Επ./Πρόσκληση της 41ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
08/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση: Κασσάνδρεια
Ταχ. Κώδικας: 630 77
Πληροφορίες: Γιάνναρου Δ.
Τηλ: 2374350161

Κασσάνδρεια 06-12-2017
Αριθ.Πρωτ. : 26640
Αριθμός Συνεδρίασης: 41/2017

Προς: Μέλη Επιτροπής κ.κ.

 1. Φτίκα Αλκιβιάδη
 2. Σωτηριάδη Δημήτριο
 3. Γραμμένο Δημήτριο
 4. Πούλιο Σπυρίδωνα
 5. Φασούλα Χριστόδουλο
 6. Βαμβακά Κρυσταλλία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), καλείσθε να προσέλθετε στην 41η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 11-12-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 495.491,60 €- Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για το έτος 2017 με τίτλο «Συντήρηση βλαβών δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Κασσάνδρας» (αριθ. μελέτης 172/2017).
 2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.414,40 € με τίτλο «Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων» (αριθ. μελέτης 83/2017).
 3. Δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 2.500.000,00 €-Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για το έτος 2017 με τίτλο «Αποκατάσταση και συντήρηση βλαβών οδικών δικτύων πλατειών και πάρκων Δήμου Κασσάνδρας» (αριθ. μελέτης 160/2017).
 4. Γνωμοδότηση Ε.Δ. για το διαγωνισμό του έργου «Κατασκευή ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ν. Φωκαίας» μετά την αριθ. 31823/30-10-2017 απόφαση της Α.Δ.Μ-Θ (αριθ. μελέτης 40/2017).
 5. Έγκριση Πρακτικού Ι του διαγωνισμού της υπηρεσίας «Αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων και Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης του Δήμου Κασσάνδρας» (αριθ. μελέτης 178/2016).
 6. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή και συντήρηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών Δήμου Κασσάνδρας» Κατακύρωση του διαγωνισμού (αριθ. μελέτης 181/2016).
 7. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού της υπηρεσίας «Αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων και Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας» Κατακύρωση του διαγωνισμού (αριθ. μελέτης 174/2016).
 8. Παραλαβή της μελέτης «Υδρογεωλογική μελέτη λεκάνης απορροής Κασσάνδρειας-Καλλιθέας» (αριθ. μελέτης 103/2016).
 9. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.259,94 € – Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή πλακόστρωτων αύλιων χώρων στα Δημοτικά Σχολεία Φούρκας-Κασσανδρινού, Καλλιθέας και Ν. Σκιώνης» (αριθ. μελέτης 144/2017).
 10. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.973,70 € – Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή στέγης και μόνωση τοιχοποιίας δημοτικών σχολείων Πολυχρόνου, Καλάνδρας και Νηπ. Κρυοπηγής» (αριθ. μελέτης 145/2017).
 11. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.834,43 € – Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο Ν. Φωκαίας» (αριθ. μελέτης 146/2017).
 12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.627,00 € – Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή στέγης στο ΕΠΑΛ Κασσάνδρας» (αριθ. μελέτης 147/2017).
 13. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.631,69 € – Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Χανιώτης και στο Νηπιαγωγείο Αθύτου» (αριθ. μελέτης 148/2017).
 14. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.510,00 € – Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαρρύθμιση εσωτερικών χώρων στο ΓΕΛ Πευκοχωρίου» (αριθ. μελέτης 149/2017).
 15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € με τίτλο «Αμοιβές νομικών» (αριθ. 245/2017 απόφαση Δ.Σ.).
 16. Ανατροπή απόφασης ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης (παρ.1β. άρθρο 4 Π.Δ. 113/2010).
 17. Δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 256.441,92 €- Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15,00 € για το έτος 2017 με τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας» (αριθ. μελέτης 174/2017).
 18. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.400,02 € Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Τεχνική μελέτη νομιμοποίησης κατασκευών παραλιακής ζώνης Σίβηρης» (αριθ. μελέτης 140/2017).
 19. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.726,22 € Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων καταφυγίου Ν.Φωκαίας» (αριθ. μελέτης 150/2017).
 20. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 18.547,30 € Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Τεχνική μελέτη νομιμοποίησης κατασκευών παραλιακής ζώνης Ν. Φωκαίας» (αριθ. μελέτης 151/2017).
 21. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 516,23 € με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης».
 22. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 283,61 € με τίτλο «Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων» (249/2017 απόφαση Δ.Σ.).
 23. Ορισμός του Ν.Σ. κ. Καραμανλή Ν. για την εκπροσώπηση του Δήμου Κασσάνδρας στο ΣτΕ (υπόθεση Αίτησης Ακυρώσεως της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής).
 24. Συμπλήρωση της αριθ. 302/2017 απόφασης της Ο.Ε. «Περί εξώδικού συμβιβασμού για αποκατάσταση ζημίας σε όχημα λόγω φθαρμένου οδοστρώματος».
 25. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπεράσπιση πρώην αιρετού στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χαλκιδικής.
 26. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χαλκιδικής (ΑΒΜ Β2015.268 Πράξη παράβασης του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 2971/2001).
 27. Κατάρτιση σχεδίου 10ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

Κοινοποίηση:
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύματος να παραβρεθούν στη συνεδρίαση παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τον πρόεδρο προκειμένου για την αναπλήρωσή τους.

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101