Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Δ.Σ./Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 27-12-2017 στις 14:00
22/12/2017

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κασσάνδρεια 22/12/2017
Αριθμ. Πρωτ. 27923

ΠΡΟΣ

  1. Δήμαρχο Κασσάνδρας
  2. Δημοτικούς Συμβούλους
  3. Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την 27η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/2010). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Κασσάνδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
    1. Αποδοχή επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
  2. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
    1. Λήψη απόφασης για την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης (άρθρο 4 Π.Δ. 113/2010).

Στη συνεδρίαση καλείται και ο Δήμαρχος Κασσάνδρας κ. Κυρίτσης Βασίλειος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
– Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
– Διευθυντή Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
– Διεθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών
– Νομικό Σύμβουλο Δήμου Κασσάνδρας

Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων τηλ. : 23743 50 106 ΦΑΞ 23743 50 111

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101
Απρ 18, 2019 - Πεμ
Κασσανδρεία, Ελλάδα
10°C
2 m/s
87%
768.07 mmHg
πέμ04/18 παρ04/19 σαβ04/20 κυρ04/21 δευ04/22
10/11°C
13/17°C
12/14°C
14/15°C
15/15°C