ΕΣΠΑ/Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/, ΕΣΠΑ/, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ/Τεύχη δημοπράτησης : Κατασκευή Λυκείου-Γυμνασίου Κασσανδρείας