ΕΣΠΑ/ΕΣΠΑ/, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ/Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ»
21/08/2019

Την Τρίτη 20-08-2019 υπογράφηκε η σύμβαση, αξίας 1.610.634,82€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), μεταξύ του Δημάρχου Κασσάνδρας και της αναδόχου εταιρείας ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε., για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ». Το έργο, με Κωδικό ΟΠΣ 5029038, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Σύμβαση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ»

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101