Δελτία Τύπου/«Διατύπωση γνώμης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στη θέση «Κεραμαριά» της Δημοτική Κοινότητας Πευκοχωρίου, του Δήμου Κασσάνδρας στο οποίο υπήρχαν οι παιδικές κατασκηνώσεις «Νίκος Γκάλης» (άρθρο 83, παρ. 2β, Ν. 3852/2010)».