Δελτία Τύπου/Γνωμοδότηση Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ για την μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου της Λουτροπηγής