Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ –ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101