Γνωμοδοτήσεις Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων/ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝEΔΡΙΑΣΗΣ Τ.Σ. Δ.Κ. Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ
11/05/2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101